• Dybing Sverre

  Oslo 1940
  dybing sverre 1

  DET MYTISKE

  Jeg er opptatt av det mytiske, ikke det mystiske som jeg stadig blir feilsitert med. "Mystiske fragmenter" istedenfor mystiske.
  Egentlig symptomatisk for den tilstand av glemsel som det mytiske har befunnet seg i --- også kunsthistorisk siden Symbolismen på slutten av 1800-tallet. Begravd under ett århundres vitenskapelige og teknologiske rasjonalisme.
  M.a.o den mytiske distanse synes å ha økt betraktelig.
  Allikevel kan man paradoksalt nok lettere gå til kildene idag; inspirasjonen fra urbefolkningenes sjamanistiske kulturer, hulemaleriene o.s.v. Og mer direkte foreta besvergende eller ritualiserende gjenkjennelser av fordums myter på eget privatmytologisk plan; -—- den indre arena der alt allikevel smeltes om og forvandles.

  Sverre Dybing

  "Sagn"

   

Solution by DOTS as | Powered by Flexis