Jens Johannessen

Kunstneren som forsøker å bringe kunsten inn i en ny tid.

Jens Johannessen er en utdannet og profesjonell kunstner som kom inn i det norske kunstmiljøet på 60-tallet med stor bevissthet, samtidig som han var godt kjent med den internasjonale kunstneriske utviklingen. Han kjente til kunsthistorien, nasjonalt og internasjonalt, han så forbindelsen mellom dansk og norsk maleri, og hadde på større eller mindre avstand fulgt med i utviklingen av den abstrakte kunsten, Paris-skolen, amerikansk modernisme. Han visste at kunsten ikke lenger var knyttet til spesielle teknikker og skjønte at kunsten var fragmentert og hadde mange forskjellige premisser. Han hadde også sett reproduksjoner av den internasjonale samtidskunsten, spesielt Robert Rauschenberg og Jasper Johns.

Når man skal forsøke å få en oversikt over kunsten til Jens Johannessen - trekke i den "røde tråden" i hans egen kunstutvikling og kreativitet - er det viktig å konstatere at kunstneren midt på 60-tallet ser at det store spørsmålet i forhold til kunstbegrepet handler om forskjellen mellom kunstneren som den opprinnelige skaperen (det er han som skaper form og figurer, det er han som skaper en estetisk visjon som betrakteren ikke kjente til fra før) og kunstneren som adopterer eksisterende motiver (som gjennom gjenbruk, kombinasjoner av kjente og ukjente fenomener og personlig manipulering skaper sin kunst).

Les mer

Kjøp bilder fra Jens Johannessen her

Solution by DOTS as | Powered by Flexis