Harald Kolderup

”Ideen levendegjøres på naturens premisser”

Harald Kolderup (født 20. november 1958) har vært elev av Terje Moen (1978) og Odd Nerdrum (høst/vinter 1980/81). Han har vært hospitant ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i modellering hos Oddmund Rauberget 1982/83 og hos Eilif Mikkelsen 1983/84.

Om sine bilder sier Harald Kolderup selv: "I et bilde søker jeg en syntese mellom ide og natur. Ideen levendegjøres på naturens premisser. Naturen ses alltid fra et menneskes perspektiv og mennesket er selv natur. Ved å nærme seg naturen, substansen, menneskelige proporsjoner og uttrykk, nærmer man seg også kjernen i menneskelig eksistens, begrepsdannelse og forestilling".

Les mer

Kjøp bilder av Harald Kolderup her

Solution by DOTS as | Powered by Flexis