Edvard Munch

Verker av den største blant norske kunstnere kan skaffes av CA Galleri.

Edvard Munch ble født i 1863 og døde i 1944. Etter studier i Norge i unge år, tilbrakte han flere år i Frankrike og Tyskland. Fra tiden i Frankrike ble hans arbeider influert av post-impresjonistene og 'les Nabis'-kunstnerne, spesielt Gauguin, van Gogh og Toulouse-Lautrec, samtidig som han utviklet en spesiell 'privat' symbolisme som bygget på egne traumatiske erfaringer.

I Berlin på 1890-tallet utførte Edvard Munch en serie malerier som har fått fellestittelen Livsfrisen, av ham selv beskrevet som 'et dikt om livet, kjærligheten og døden'. Skrik - som inngikk i serien - har med sitt kraftfulle uttrykk av menneskelig angst blitt stående som selve symbolet på det moderne menneskets fremmedgjøring. Med vektleggingen på angst og fortvilelse og bruken av sterke farger og forvrengte former, blir Munch - sammen med van Gogh - betraktet som hovedkilden til den tyske ekspresjonismen.

Solution by DOTS as | Powered by Flexis