Øyvind Myhre

Bruker symboler og metaforer fra verden rundt i sin kunst.

Øyvind Myhre ble født i Stavanger i 1957. Selv om han avviser det med et smil er Øyvind Myhre en norsk buddhist. Han har reist rundt hele verden og blitt en del av den. Symbolene og metaforene fra fjerne kulturer er godt synlig i hans kunst.

Motsetninger kommer sammen i kreasjon av noe nytt. Øyvinds ”Icons” eller ”Totems” setter sammen symbolene for det feminine og maskuline, for lys og for jord, ild og vann. Han forklarer om sine malerier at hans ambisjoner er å kommunisere med meditative tema gjennom et synlig bilde – at seeren kanskje gjenkjenner noe av en universal natur.

Solution by DOTS as | Powered by Flexis