Victor Sparre

Kunstner, samfunnsbauta og menneskerettsforkjemper.

Kunstner, samfunnsbauta og menneskerettsforkjemper.

Victor Sparre ble født den 4. november 1919 og døde 16. mars 2008. I over et halvt århundre var han en aktiv del av norsk kulturliv.  Han var særlig kjent for sin fargesterke malerkunst og sine glassmalerier. Victor Sparre var også en samfunnsbauta og menneskerettsforkjemper. Vi kjente ham gjennom aksjoner som "Moralsk Opprustning" og for hans iherdige innsats for menneskers rettigheter i det daværende Sovjetunionen og Øst-Europa.

Gjennom Sparres kunstnerkarriere har det vært løpende temaer. Et av de er den særegne malerstilen med friske og lyse farger. Et annet finner vi i den tiltagende optimismen kunsten hans avspeiler, en refleksjon av at Sparre mente menneskene beveget seg i riktig retning. I hans liv og virke ble dette konkretisert med friheten som ble gjenvunnet i øst.

Victor Sparre hadde sine røtter i en humanistisk tradisjon, med kamp for andres rettigheter. Men sin moralske forankring for disse verdiene fant han i sin kristentro. I et liv viet kunsten og menneskene beskrev han ofte sin uttrykksmåte slik: «I glassmaleriene finnes min tro, i maleriene min tvil».

Les mer

Kjøp bilder fra Victor Sparre her

Solution by DOTS as | Powered by Flexis