Tveter Kåre

Lysets, naturens og antydningenes kunstner.

Kåre Tveter ble ofte kalt «lysets maler». Med varhet fanget hans lerreter inn strukturer i naturen, nyanser i lysets spill over skogene, slettene, myrene og innsjøene i hans kjære Østlandsnatur og senere også Svalbards storslåtte landskap med sine dramatiske lysskiftninger. Som hos impresjonistene før ham, var det imidlertid ikke det konkrete motiv som sto mest sentralt hos ham. Ofte fornemmes det mer enn det sees. På samme måten blir de figurative elementene ofte til spor, antydninger som viskes vekk eller suges opp av lyset, rommet.

Men Kåre Tveter var ikke bare lysets maler. Han så naturen som bærer av mystiske krefter som gikk ut over det visuelle, og søkte å gi sine arbeider en dobbelklang av både et ytre og et indre landskap. Naturen var for ham en inspirator, ikke til objektiv gjengivelse, men til å uttrykke egne følelser og sitt eget indre landskap. Bildene gis herved en intim, subjektiv dimensjon, og her møtte han også sitt publikum.

Les mer

Kjøp bilder fra Kåre Tveter her

Solution by DOTS as | Powered by Flexis