Jakob Weidemann

En av de største blant nålevende norske kunstnere.

Jakob Weidemann var en av de mest markante norske kunstnere etter krigen.

Jakob Weidemann (1923 – 2001) ble født i Steinkjer i 1923 og utdannet seg ved kunstakademiene i Oslo, Bergen og Stockholm. Han debuterte med stor suksess i 1941, og var allerede da ansett for å være et av de største talentene blant norske malere. Etter en del eksperimentering med forskjellige stilarter på 40 og 50-tallet slo han endelig rot i noe som kan kalles en ekspressiv, lyrisk-abstrakt kunst med naturen som inspirasjonskilde og utgangspunkt.

Jacob Weidemann var en sentral og toneangivende kunstner og kulturpersonlighet i Norge gjennom 50 år. Hans kunst gjenspeiler de forskjellige kunstretninger som dominerte her i landet i etterkrigstiden. Som mange andre av sin generasjon arbeidet han seg etter hvert over i et nonfigurativt formspråk i sin søken etter en fornyelse av maleriet. Med sin voldsomme kraft som kunstner banet han vei, og langt på vei folkeliggjorde, det abstrakte maleri i Norge.

Les mer

Kjøp bilder fra Jakob Weidemann her

Solution by DOTS as | Powered by Flexis