Risberg Terje

TERJE RISBERG er en av mesterne innen grafikk på den nordiske kunstarenaen.
En kunstner og håndverker som behersker de mest krevende prosessene innen dyptrykksfaget.
Ikke bare behersker han disse til fingerspissene, men han har utfordret vår forestilling om hva som er selve rammene for faget.
Risberg presenterte rundt år 2000 grensesprengende trykk i svært store formater, basert på kobberplater bearbeidet med sandblåsing og mezzotint-teknikker. Risberg tenker alltid nytt i forhold til utførelsen av håndverket, og i de senere årene har han videreutviklet sine teknikker til å implementere foto- og databasert materiale.
Dette har vært banebrytende for kobbertrykksfaget, og ikke minst for ham selv da dette gir ham et nytt kunstnerisk handlingsrom.
For Risberg er likevel den tidkrevende dyptrykksteknikken en viktig del av den kunstneriske prosessen.
I motsetning til maskingjorte trykk, vil de håndgrafiske metodene han benytter gi karakter til hvert enkelt trykk.

"Fisker"
"To padlere" Risberg er kjent for sine stille og intense komposisjoner med naturtemaer, der menneskene kun har vært tilstede som betraktere utenfor billedkanten.
Han har speilet naturen som omgir oss, slik den viser seg når vi er alene med den. Landskapet slik det fremtrer uten kulturens spor.
I senere tid har kunstneren også vist et nytt uttrykk, der figurer og objekter opptrer i bildene. De hendelsene som utfolder seg er ikke alltid direkte tolkbare, men bærer likevel på forunderlig vis en gjenkjennelse i seg. Komposisjonene har allikevel den velkjente «Risbergske» balanse, og dyptrykkets stofflighet gir en egen malerisk kvalitet til de grafiske bladene.
Terje Risberg er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo.
Han er en av de norske kunstnerne som har arbeidet lengst med dyptrykkteknikkene, og har et stort publikum i Norge og Skandinavia for sine grafiske blad med naturtemaer. 
Risberg er representert i Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet / Nasjonalmuseet for Kunst, Norsk Kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Det Norske Storting, Det Kongelige Slott, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Utenriksdepartementet, Hafnarborg Island, Europäische Akademie Berlin, Efta- domstolen Luxemburg, Kunst på Arbeidsplassen, Telenor Corporate University, Polarmiljøsenteret Tromsø, Space Group Seoul, Grafikens Hus Sverige, Nordea Bank London m.fl.
 
Risberg er representert i Nasjonalgalleriet,
Riksgalleriet / Nasjonalmuseet for Kunst,
Norsk Kulturråd,
Nasjonalbiblioteket,
Det Norske Storting,
Det Kongelige Slott,
Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Utenriksdepartementet
Hafnarborg Island
Europäische Akademie Berlin
Efta- domstolen Luxemburg
Kunst på Arbeidsplassen
Telenor Corporate University Polarmiljøsenteret Tromsø
Space Group Seoul
Grafikens Hus Sverige
Nordea Bank London m.fl.
 
 

 

Solution by DOTS as | Powered by Flexis