Corbitt E.C.

SKREKK-KOMIKEREN

Det finnes ikke noe motstykke til E.C. Corbitts verker i svensk kunstverden.

Corbitt er maler, grafisk kunstner, skulptør, designer og poet. Han holdt sin første utstilling i Sverige i 1990, på "Galleri G" i Helsingborg.

Siden har han hatt utstillinger over hele Sør-Sverige-fire store ma­lerier pryder veggene på Hotell Marina Plaza som ligger ved havnen i Helsingborg.

Borgeby Slott, en svært anerkjent kunstinstitusjon i nærheten av Lund, presenterte Corbitts verker sommeren 1995

 

Det kinetiske verket, "The Door", er fortsatt å finne i parken som omgir slottet."The Door" er en rek-tangulær dør laget av tre som står i oppreist stilling og roterer med vinden. På begge flater er det laget fordypninger som er dekorert med med fire mindre, nesten identiske, konkave rektangler. Denne typen "forvridd" geometri dominerer Corbitts verker.

Corbitt er født i 1942, på Manhattan's Lower East Side, New York. Han vokste opp i Little Italy; syndi-katenes sentrum. Han vandret rundt i Soho, Greenwich Village og East Village, og ble tidlig lommekjent i alle gater og spennende smug. Det var selvsagt her i dette området at verden stiftet bekjentskap med to varianter av moderne kunst: Pop Art og Op Art.

l likhet med mange andre ble Corbitt en ivrig leser av fryktingytende tegneserier med sort humor som f.eks. "Tales From The Crypt", "Shock", "Weird Science". Disse preger fortsatt hans billedspråk. Inntrykkene fra hans barne- og ungdomstid har satt sitt preg på hans emosjonelle uttrykksmåte i form av humoristisk ironi. Han beskriver seg selv som en "Comic-aholic". På denne måten setter han ord på den livsstil og kunstneriske uttrykksform som han oppdaget i området rundt Lafayette Street.

"Contemplatiom"

"The Meager Meal"

Studiene ved The School of Visual Art i New York gav ham muligheten til å overføre billedspråket fra den populære tegneserien til sin egen kunst.

Bob Blackburn og Robert Graner var to av de lærerne han satte mest pris på. Senere utvidet og finpusset han disse kunnskapene ved Fashon Institute of Technology, New York.

i 1966 hadde han sin første utstilling i New York, og denne ble etterfulgt av jevnlige utstillinger over hele USA. Corbitt har reist og tilbrakt tid i flere europeiske land.

I 1975 slo han seg ned i Bergen hvor han studerte ved Kunstakademiet.

Han har undervist i kunst ved flere lokale skoler og har hatt flere utstil­linger i Norge.

Han har også hatt utstillinger i Storbritania, Finland, Nederland, Danmark og Belgia.

Man kunne si at hans verker representerer en uttrykksform innen Pop Art, men når Corbitt hører denne brede karakteristikken presiserer han at han er like mye klassisk som moderne, l følge han selv er han en realist som ønsker å beskrive "street people". i sin unike, abstrakte tegneseriestil maler han Franz Kafkas historie "The Metamorphosis" på en rekke lerret.

Han gir den heller tragiske historien et fryk-tingytende og humoristisk aspekt, og hans visjon smelter sammen med Kafkas verden.

Corbitt har evnen til å gi det tragiske en humoristisk dimensjon. Han maler ikke en "Mona Lisa", men en "Morning Lisa", i hans verker er den symetrisk deformerte døren et symbol som går igjen.

Han deler lerretet inn i seksjoner som minner om tapetmønster. Menneskene er deformert på samme måte som skrapmetall.  Hender og føtter minner om tomme hansker.

Det er vanskelig å skille mellom det komiske og det tragiske i disse bildene. Corbitt kaller seg selv en "comic-aholic", men jeg mener beskrivelsen "horrorcomical" er mer passende. Abstraksjonen resulterer i stereotype figurer som parodierer hovedaktørene i tegneseriene.Scenario er tragisk, men også blottet for følelser.

Humoren kommer frem i form av fantastiske, forvridde og deformerte kropper og fi­gurer som ser ut til å vare en maskins verk.

Man kan fundere over denne tvetydige sarkasmen. Leken med former er abstrakt; tonen er ironisk.

Ingen annen innen Pop Art-tradisjonen har klart å presentere en billedform lik Corbitts.

Teddy Brunius
Professor i kunsthistorie ved Universitetet i København Professor i estetikk ved Universitetet i Uppsala.

(Oversettelse: Astrid Tideman Sørland)

 

"A Visit From The Manager"

SA:      
1990 Christopher John Gallery St. Monica, Ca Collectiv
1990 Gallery Miliu Ca Collectiv
1990 Pacific Gallery Lag. Beach,Ca  Collectiv
1990 Cure Gallery L.A. CA  
1987 Art Expo  N.Y.C  
1972 Charles Henry Gallery Bklyn. N.Y.  
1971 Waitsfield Gallery Wermont  
1970 Brooklyn Savings Bank Bklyn. N.Y.  
1968 Atlantic Gallery Bklyn. N.Y.  
1966 Clyde Mack Gallery N.Y.C.  
Norge:      
1996 Galleri V17 Oslo   
1995 Galleri V17 Oslo Collectiv
1993 Oslo Grafikk Senter Oslo  
1991 Galleri Bryggen Bergen  
1989 Galleri Sting Stavanger   
1987 Royal Art Gallery Holmenkollen Park Hotel  Oslo  
1986 Grieg-Hallen Bergen Collectiv
1986 Galleri Kampen Oslo Collectiv
1976 Galleri  Bergen  Collectiv
SWEDEN:      
1996 Galleri Flesser Helsingborg  
1995 Galleri Brogeby Slott Bjårred  
1993 Galleri Gamla Stan Helsingborg  Collectiv
1990 Galleri G Helsingborg   
 DENMARK:      
1996 Kulturhuset Toldkammeret (The Childrens Theatre) Helsingør  
1994 Kulturhuset Toldkammret Helsingør  
1993 Byens Kulturforsyning Copenhagen  
1992 Galleri G Copenhagen   
FINLAND:      
1989 Art Expo Finland  
England:      
1977 The Fisher Hill Show Surrey  
1977 The Lane Gallery Brighton  
HOLLAND:      
1979 Galerie Des Beaux Arts Terneuzen  
BELGIUM:      
1980 GalerieSt. Hermes Ronse  
1980

Galerie Da-Vinci

Waregem Collectiv
1979 Galerie De Beethoven Brugge  
1978 La-Castel Knokke
Solution by DOTS as | Powered by Flexis