Hansen Thorvald Lund

Thorvald Lund Hansen - Virtuell utstilling

Les mer om Thorvald i pressen:
Jesus med image-problemer
Lund-Hansen maler ny Jesus
I kø for "Rimi-maleren"
Bildene du ikke skulle se
Krangler om riking-portretter

Elev av den legendariske maler og pedagog Rolv Schønfeldt (1966 - 1970). Gjennom en prosess som på mange måter er i slekt med musikk studiet, med andre ord, at uten skala øvelser intet mesterskap, stod Rolv Schønfeldts pedagogikk helt utenfor sin samtid. Hans metode var studier av de store mestere i kull og blyant. Først etter mange års innsats ville det bli aktuelt å arbeide direkte efter naturen. Her stod han som den eneste i sin tid, for noe som faktisk professor Ernst Van De Wetering konkluderer med i sin bok Rembrandt - The painter at work (Amsterdam University press 1997). Fritt sitert: "Som fenomen kan man ikke sammenligne Rembrandt med våre dagers "kunstnere", hans enorme tekniske nivå kan i grunnen bare sammenlignes med en stor pianist eller en ballettdanser fra vår tid".

"Velsignelsen av drapet"

"Sommernatt"

Chauvet hulen
 
I 1994 ble det oppdaget en hule med forhistoriske malerier i det sydøstre frankrike. Ikke bare er de verdens eldste malerier men de er også sensasjonelt avanserte og vakre. For over 30.000 år siden var det malere som strebet efter å skape rom ut av en flat vegg, og de klarte det på en overbevisene måte. Dette var malere som hadde gått igjennom en læretid og selvfølgelig hatt sine forbilder under sin utdannelse. Det er betagende å se hvordan det forhistoriske mennesket var klar over perspektivet i sin kamp for å skape liv og tredimensjonalitet. Det romlige maleriet, av mange kunstfilosofer foraktfullt betegnet som illusjonsmaleriet, er det eldste sivilasjonsutrykk i menneskenes historie, forbausende nok. Mennesket er virkelig gammeldags.

Musikken/balletten er vel den eneste kunstart i våre dager hvor det tekniske nivå er en hardt tilkjempet selvfølgelighet. Kunst som estetisk begrep er ikke gammelt, men kunsten å male er like gammel som mennesket.

- Thovald Lund-Hansen, maler.

Solution by DOTS as | Powered by Flexis