Kjell Nupen

Tv intervju med Kjell Nupen
Kjell snakker om sin tro og
tvil til billedkunsten

Radio intervju med Kjell Nupen
Om hva tiden i Tyskland betydde
for utviklingen som maler. 2.03 min.


Les mer om Kjell Nupen i pressen:
Kjell Nupen gleder seg til å
komme til Solli Brug

Nærbilde av Nupen
NRK-dokumentar om Kjell Nupen

Den politiske kunsten dominerte og påvirket også Nupens billedverden. Senere ble dette motivet neddempet til fordel for en såkalt metafysisk periode fra første halvdel av 1980-tallet, til senere landskaps- og skogsbilder og rosemalingsprosjektet Emblem (1995), forstått som konseptuelt lukket.

Disse avsnittene er gjenkjennelige som en slags signaturer, i god modernistisk ånd. Det er først og fremst en romantisk kunstforståelse som ligger til grunn. Innen denne forståelsesrammen kan man også oppfatte de hyppig forekommende billedsymbolene som henspeiler på reiser og vandringer i Nupens arbeider; som uttrykk for en type romantisk lengsel, en holdning som også speiles i titlene.Bevegelse og forflytning til andre tilstander er enkle, litt banale, metaforer, som her involveres bevisst.

"Om å kysse en sommerfugl"

Siden 1970-tallet har Nupen vært aktiv innenfor flere medier samtidig; foruten maleriet anvender han skulptur, keramikk, tegning og grafikk. Han har arbeidet i de aller fleste grafiske teknikker: tresnitt, litografi og flere typer metalltrykk.

....Grafikken har en parallell i Nupens interesse for papir som collagemateriale, og som basis for malerisk bearbeidelse.Likevel handler Nupens arbeider i bunn og grunn om maleriet. "Det norske maleriet" og "Det europeiske maleriet" er størrelser som mange ønsker å fastholde.

Den modernistiske maleritradisjonen har noe å si i forhold til Nupens bilder, uten at konsekvensen nødvendigvis blir en formalistisk innestengthet.Ved å være raus med referanser; til Edvard Munch og til den franske koloristiske tradisjonen med navn som Henri Matisse og Paul Cézanne i teten, settes hans malerier inn i en kunsthistorisk kontekst som vektlegger fargenyanser og formbygging. Maleriets nyere historie avsetter også tydelige spor i Nupens lerreter, ekspressive malere som danskene Asger Jorn og Per Kirkeby og tyskerne Georg Baselitz og Anselm Kiefer, danner bakteppe. En heftighet i strøkene og en styrke og intensitet i fargene aktiveres gjennom disse koblingene.

De tekniske prosessene i maleriet er et prioritert område for Nupen. Han konsentrerer seg i særlig grad om maleriets pastose sider; farger legges vekselvis tynt og tykt i sjikt, slik at en relieffvirkning kan oppstå gjennom penselstrøkenes stofflighet. Et kalligrafisk preg tilfører en orientalsk rytme. Nupen tar i bruk organiske materialer som bjørkesaft, harpiks og skjellakk i billedfremstillingen. Denne prosessuelle materialpåvirkningen kan over tid gi et uforutsigbart billedresultat.

"Seanse"

Hvilke scener finner vi i denne billedrullen? Et sett av motiver var tilstede på et tidlig tidspunkt hos Nupen, allerede fra 1970-tallet. Nupen påberoper seg dermed ikke originalitet i motivvalget, som rommer blant annet arkaiske båtformer, krukker og horisonter. Diversiteten i Nupens kunstnerskap strekker seg på sett og vis mot det man gjerne kaller en postmoderne kunstpraksis. Dette repeterende billedrepertoaret tilskrives gjerne det siste tiårets produksjon, som tar opp i seg landskap og figurstudier som ligger over 20 år tilbake i tid.

Det litterære innholdet er kun indirekte fortellende. Det fortelles kan hende like mye om den handlingen som pågår internt i kunstnerskapet, hvilke motivkretser som går igjen som et serielt verktøy og hvilke spenninger de eventuelt klarer å skape i forskjellige konstellasjoner. Ved å iverksette et eget motivisk arsenal skriver Nupen seg inn i en praksis som er typisk for en bevisst relativisering av opphav. Ved å konsentrere oppmerksomheten rundt sammenhenger idet motivene begynner å sette seg, når de har vært brukt mange ganger, hevder han å teste yttergrensene for motiver og tematikk. Koloritt, maleriets konstruktive elementer, overflate og dybde er her de store stjernene, som stadig klippes inn i nye sammenhenger.

Haugesunds umiskjennelige maritime preg og nærhet til havet skaper en særegen stemning. Kystlandskapet som metaforisk landskap er i forlengelse av denne norske byfølelsen karakteristisk for Nupens arbeider, hvor havet representerer det store utsynet og et ukjent mål, både tomt og meningstungt. I noen av Nupens bilder opptrer ørner, havets adelige fugler, som ser ut til å være i ferd med å lande. Havet som ramme i denne sammenhengen innbyr til antydede kontraster og en potensiell dramatikk.

En rekke motiver viser også punkterte lukkede rom, hvor vinduer og gliper mellom skodder sørger for utsyn. Disse bildene kan sies å tematisere selve synsakten, samt den kjensgjerning at inngangen til bildet er sperret. Overflaten er absolutt og betrakteren holdes resolutt på avstand; vi kommer hit, men ikke lenger. Det åpner for dialogen mellom det intime i interiøret og det store og metafysiske i hav og himmel. Nærheten til havets åpne lysende rom og den nordiske, halvt mystiske sommernatten fanger blikket, som ønsker å ekspandere foran både det statiske og det flimrende lerretet.

Tekst: Line Ulekleiv

"Årets gang"

Utdannelse:
Studerte som ung ved Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf, etter studier ved Kunstakademiet i Oslo.
Som lærer i Düsseldorf hadde han blant annet den svært kjente maleren Gerhard Richter.
Dette var på mange måter en betydningsfull tid, siden Düsseldorf i løpet av 1960-tallet hadde utviklet
seg til en viktig og vital arena for samtidskunst.

Separatutstillinger:
2012 Solli Brug
2012 Norske Grafikere
2012 Aalesund Kunstforening
2012 Kunstnerforbundet
2011 Galleri Brandstrup
2011 Galleri Brandstrup , Oslo
2011 Telemarksgalleriet, Notodden
2011 Galleri NB , Viborg Danmark
2010 Copenhagen Art Fair, Danamrk
2010 Kongsberg Maritime - a Mestermøte med Ørnulf Opdahl og Frans Widerberg
2009 Stiklestad, Olavspelet, Olsok
2009 Galleri Brandstrup -"Herbarium"
2008 Ålesund Kunstforening
2008 Sørlandets Kunstmuseum
2008 Vestfold Kunstmuseum
2007 Kastrupgårdsamlingen, Danmark
2007 Museet for Religiøs Kunst, Danmark
2007 Hafnarborg, Island
2007 Museet for religiøs Kunst, Lemvig, Danmark
2007 Hafnarborg center of cultur and fine art, Island
2007 Galerie Marialund, Paris
2006 Galleri Guddal. Rosendal Kunstfestival
2006 Galleri Ismene, Trondheim
2006 Galleri BI-Z, Kristiansand
2005 Listsavn, Færøyene Kunstmuseum
2005 Festspillutstiller, den 33. Norske Filmfestival, Haugesund Kunstmuseum
2005 Galleri Bouhlou, Bergen
2005 Galleri NB, Viborg, Danmark
2004 Galleri Osebro, Porsgrunn
2004 Edition Larsen, Stockholm Art Fair 
2004 Galleri Wang, Oslo
2003 Paintings, Bomuldsfabrikken, Arendal
2003 Molde Kunstforening, Molde
2003 Galleri NB, Viborg, Danmark
2003 Pulchri Studio, Haag
2003 Galleri Bouhlou, Bergen
2003 La Galerie Danoise, Paris
2003 Pinacoteca do Estado de San Paulo, Sao Paulo
2001 Casa Andrade Muricy, Curitiba
2001 Galleri NB, Viborg
2001 Galleri Wang, Oslo
2000 Lillehammer Kunstmuseum
2000 Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand
1999 Galleri NB, Viborg
1998 La Galerie Danoise, Paris
1998 Galleri Ismene, Trondheim
1998 Gallery Norderforum, Flensburg
1998 Galleri Wang, Oslo
1998 Galleri Christian Dam, København
1998 Galleri F-15, Moss
1998 Múzeum Moderného Umenia Andy Warhola, Medzilaborce
1997 Galleri NB, Viborg
1997 Fredriksten Festning, Halden
1997 Bryggens Museum, Bergen
1996 Kunstverein Bruchsal, Karlsrohe
1996 Galerie Kampnagel, Hamburg
1996 Galerie Moderne, Silkeborg
1996 Emblem, Rogaland Kunstmuseum, Stavanger
1995 Emblem, Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1995 Bergens Kunstforening
1994 Galleri Wang, Oslo
1994 Christianssands Kunstforening, Kristiansand
1994 Galerie Egelund, København
1993 Galerie Moderne, Silkeborg
1992 Galleri Wang, Oslo
1991 Galleri Wang, Oslo
1991 Galerie Moderne, Silkeborg
1989 Galerie Moderne, Silkeborg
1988 Kunstnerforbundet, Oslo
1987 Horisont, samarbeid med Paal-Helge Hougen,
Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1986 Galerie Moderne, Silkeborg
1886 Galerie Ariel, Paris
1986 Wang Kunsthandel, Oslo
1986 Galleri Riis, Oslo
1984 L’infini Voyage, Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1984 L’infini Voyage, Kristiansand Kunstforening
1984 Galleri Riis, Oslo Galleri
1984 Riis Trondheim
1983 Tromsø Kunstforening (with Gunnar Torvund)
1982 Trondhjems Kunstforening (with Gunnar Torvund)
1982 Galleri Riis, Oslo
1981 Kunstnerforbundet, Oslo
1980 Galleri Tanum, Oslo
1978 Kunstnerforbundet, Oslo
1976 Galleri BI-Z, Kristiansand

Kollektivutstillinger:
2002 100 kunstnere fra Sørlandet, Bomuldsfabrikken, Arendal
2001 Skrikets ekko, Munch-museet, Oslo
2001 Art Collection in Focus, Bomuldsfabrikken, Arendal
1999 100 år i norsk landskap, Lillehammer Art Museum
1998 Present, Bomuldsfabriken, Arendal
1998 Großes Kunstausstellung Düsseldorf
1988 Landskap, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand
1996 Norwegian Art, China National Gallery, Beijing
1996 Norwegian Art, Shanghai Art Museum, Shanghai
1994 Galleri Wang, Oslo
1994 Et møte, collaboration with Jakob Weidemann, Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1993 Hva naturen gir, vandreutstilling i Norden
1992 Hva naturen gir, vandreutstilling i Norden
1991 Hva naturen gir, vandreutstilling i Norden
1991 Ludvig Eikås og hans elever, Oslo Kunstforening
1991 Galleri Wang, Oslo
1990 Galerie Moderne, Silkeborg
1989 Norge i bilder, norske landskap 1814 - 1989, Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden
1988 Norsk kunst, Århus Kunstforening
1988 Norsk Kunst, Nicolai kirke, København
1988 Galerie Moderne, Silkeborg
1987 Galerie Wolfensberger, Zürich
1983 Norske Grafikere, Nasjonalgalleriet, Oslo
1983 Kunstnernes Hus, Oslo
1983 København Kunstakademi, København
1982 12. Ungdomsbiennale, Museé d’Art Moderne de la Ville de Paris
1982 Sara Hilden Museum, Tampere
1982 Nordisk Grafikk, Sunderland Art Center
1982 Nordisk Grafikk, Galleri F-15, Moss
1981 3. Internasjonale Grafikkbiennale, Seoul
1981 9. Østensjøbiennale, Rostock
1981 27 Unge malere, Kunstnernes Hus, Oslo
1981 Europeiske Grafikkbiennale, Baden-Baden
1979 Norske 70-tals tendenser, Kulturhuset i Stockholm
1977 Kritisk Realisme, Galleri F-15, Moss
1976 Galerie Atlantis, Duinsburg

Oppdrag:
2012 Olsvik kirke, Bergen
2011 Viborg Rådhus
2011 Grimstad kapell
2010 Utsmykking av Geilo Kulturkirke
2010Utsmykking av Helsfyr Atrium
2009 Forum Jæren, Bryne
2009 Utsmykking av Husnes Storsenter, Hordaland/Bergen
2009 Utsmykking av AB6 Amager Boulevard, København
2008 Ansgar kapellet
2002 M/S Trollfjord (TFDS)
2002 The World
2002 M/S Finnmarken (OVDS)
1999 Viborg By
1995 Sogndalen, Paal-Helge Haugen Parken
1995 Tvedestrand
1995 Bergen By
1994 Gravane, Kristiansand
1994 Ernst & Young, Oslo
1993-95 Statoil, Stavanger
1993 Gimlekollen, Kristiansand
1991 Otterdalsparken, Kristiansand
1989 Hydro ASA, Oslo
1989 Aker Brygge, Oslo
1988 Silkeborg By
1986 Stavanger Lufthavn Sola
1979 Hånes Skole

Innkjøpt:
Hydro ASA, Oslo
Bomuldsfabriken, Arendal
Helsingborg Konstmuseum
Sørlandets Kunstmuseum
China Modern Art Museum
Nasjonalgalleriet, Oslo
Rogaland Kunstmuseum, Stavanger
Museet for Samtidskunst, Oslo
Riksgalleriet, Oslo
Norsk Kulturråd, Oslo
Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Oslo
Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden
Nordisk Kulturfond, Nordisk Konstcentrum, Helsinki
Fond National D´Art Contemporain, Paris
Bibliothege Nationale, Paris
Stadt Baden-Baden
Bergen Billedgalleri, Bergen
Trondheim Kunstmuseum
Stavanger Billedgalleri
Västerås Kunstmuseum

Solution by DOTS as | Powered by Flexis