Tveter Kåre

Les mer om Kåre i pressen:
Kåre Tveter er død
Lysets maler trkker mot mørket
Har laget film om Kåre Tveter
En kveld til Kåre Tveters pris
Tveter enda en gang
Tveter best da han ga seg
Gir Tveter-kunst til kulturhuset
Åpner Tveter-samling i Nittedal

Som en av nestorene i vår samtidskunst har Kåre Tveter en sentral plass i norsk kunst - en posisjon som han har befestet mang en gang som flittig utstiller både ute og hjemme. En nærmere presentasjon kan derfor synes unødvendig, ikke minst i lys av at både han selv og andre gjennom bøker og artikler har gitt publikum interessante innføringer i kunstnerens billedverden. På denne annen side står vi her foren en fascinerende skikkelse i norsk etterkrigskunst, en kunstner hvis bilder stadig innbyr til ny opplevelse og ettertanke.

Kåre Tveter debuterte som maler i 1957, hadde sitt gjennombrudd i 1965, for mot slutten av 60-årene å slå rot i et formspråk som beveger seg i randsonen mellom det figurative og det nonfigurative der naturen, naturopplevelser alltid er utgangspunktet. Han slutter seg således til rekken av landskapsmalere som så sterkt har preget vår nasjonale billedkunst gjennom tidene. Hans kunst er verken tid- eller stedbunden, derfor er han på mange måter blitt stående utenfor de toneangivende tendenser som har preget norsk kunst fra 1960 og frem til idag. Han er latt i fred, og hans kunst holdt utenfor de små og store feidene som raser over kunstscenen fra tid til annen. Han har forblitt i sin billedverden og har med bemerkelsesverdig konsekvens søkt fordyping og forenkling.

"Den fjerne kysten"

 Kåre Tveter fremstår som den ekstreme impresjonist som med en sjelden varhet fanger inn strukturer i naturen, nyanser i lysets spill over skogene, slettene, myrene og innsjøene i hans kjære Østlandsnatur. Hans motivkrets er liten om man tenker i geografisk målestokk, men egentlig er den uendelig og universell ettersom det oftest ikke dreier seg om konkrete motiv, men om konsentrater av impresjoner der selve motivet blir sekundært og fornemmes mer enn det sees. På samme måten blir de figurative element til spor, antydninger som viskes vekk eller slukes opp av lyset, rommet. Ofte er det bare tittelen som viser vei tilbake til utgangspunktet, men denne er til gjengjeld alltid tilstede som et avmytifiserende element.

"Arktisk landskap"

Tveter er ofte kalt lysets maler. Det er først og fremst lysets skiftninger han søker å feste ned på lerretet. Her er det ikke det klare, rene dagslys som opptar han mest, men de mer dramatiske, atmosfæriske overganger fra natt til dag, fra dag til natt og den av Erik Bye så fint kalt «hildringstimen». Og her dreier det seg ikke bare om lys og rom, men om temperatur, fuktighet, sanselighet og om naturens musikalitet. Ofte bundet til det lille format og en behersket koloritt var dette Kåre Tveters billedverden inntil han for første gang dro til Svalbard i 1984. Her ble han helt bergtatt av de overveldende skiftninger i lyset over det uendelige landskapet. Dette førte til stadige besøk og opphold på øya og til en fornyelse av hans kunst. Motivet, det stedbundne, kom sterkere frem i Svalbardbildene enn tidligere. Formatene vokste, og det intime, stemningsfulle landskap ble erstattet av bilder der man formelig fanges av naturens nådeløse dimensjon. Her kan man virkelig snakke om lysvisjoner.

Det er imidlertid viktig å understreke at det for kunstneren selv dreier seg om mer enn dette. Han ser naturen som bærer av mystiske krefter som går ut over det visuelle og han søker å gi sine arbeider en dobbeltklang av både et ytre og et indre landskap. For han er naturen en inspirator ikke til objektiv gjengivelse, men til å uttrykke egne følelser, sitt eget indre landskap. Bildene gis herved en intim, subjektiv dimensjon, og her møter han også sitt publikum.

Det er nær sammenheng mellom oljebilder og akvareller i Kåre Tveters verk. Akvarellene fremstår som selvstendige arbeider og som en viktig del av hans produksjon. Kanskje er det også gjennom disse og bøkene han har illustrert at han har nådd sitt største publikum. Samtidig er akvarellene dog for naturnotater å regne, skisser ofte utført i det fri, og som bearbeides videre i olje på atelieret.

I Kåre Tveters beste arbeider dreier det seg om impresjoner der elementer som rom, lys, poesi og sanselighet gis form. Han beveger seg da bort fra det stedbundne, personlige, over i det universelle, allmenngyldige, og alltid med rotfeste i det lys og det landskap som omgir ham.

Tekst:
Karin Hellandsjø

"Vinter"

Utdanning:
Ved Kunstakademiet under professorene Per Krogh og Alexander Schultz.

Separatutstillinger:

1993 Nordens Hus, Færøyene.
1992 Hafnaborg, Island.
1989 Grenen Museum, Danmark.
1988 The JMF Visitor Centre, Washington, USA.
1988 The American Scandinavian Society of New York, USA.
1988 Galleri Saga, London, England.
1986 Galleri Haaken.
1986 Lillestrøm Kunstsenter.
1986 Galleri Saga, London.
1986 Hafnaborg Museum, Island.
1985 Gjesteutstiller Finnskogutstillingen
1985 Rakkestad Kunstforening
1985 Galleri Aud Øygarden
1985 Longyearbyen
1984 Galleri Haaken, Oslo
1984 Skien Kunstforening
1984 Galleri Buttekvern, Brumunddal.
1983 Galleri Haaken, Oslo.
1982 Galleri Aud Øygarden, Seljord.
1980 Galleri J.M.S., Galleri Riis, Oslo.
1979 Galleri Ingeleiv, Bergen, Galleri Riis, Trondheim.
1978 Galleri Moderne Kunst (akvareller)
1978 Stavanger Kunstforening (akvareller)
1978 Galleri Buttekvern, Brumunddal.
1977 Aud Øygarden, Seljord.
1977 Galleri Helga, Kongsvinger.
1977 Buttekvern, Brumunddal.
1976 Bryggens Museum, Bergen (under festspillene). Ålesund Kunstforening.
1975 Galleri Moderne Kunst, Galleri Buttekvern, Brumunddal.
1974 Galleri Helga, Kongsvinger.
1970 Bryne Kunstforening, Kunstnerforbundet (akvareller).
1969 Galleri Haakon.
1968 Kunstnernes hus.
1967 Bergen Kunstsforening Ålesund Kunstforening Skien kunstforening.
1966 Galleri KB (akvareller).
1965 Galleri KB Lillehammer Bys Malerisamling.
1962 Namsos Kunstforening.
1959 Unge Kunstneres Samfunn.

Hans arbeider er representert i:
Nasjonalgalleriet, Oslo
Museet for Samtidskunst, Oslo
Norsk Kulturråd, Oslo
Bergen Billedgalleri
Lillehammer By's Malerisamling
Stavanger Faste Galleri
Hennie Onstad Kunstsenter
Stockholm Stads Samlinger
Epcotsenteret, Florida, USA
Grenen Museum, Danmark
Det Norske Storting

Kåre Tveter har i tillegg deltatt i store kollektivutstillinger i land som Polen, Finland, Tyskland, Ungarn, Sverige, Japan, De Forente Arabiske Emirater, Kina, Sveits og Spania

I 1995 donerte Kåre Tveter 40 originalarbeider som dannet grunnlag for
etablering av Stiftelsen Kåre Tveter Samlingen i Longyearbyen, Svalbard.
Disse bildene har funnet sin permanente plass i Galleri Svalbard.

 I 1998 måtte Kåre Tveter måtte slutte å utøve sitt yrke grunnet sykdom

Solution by DOTS as | Powered by Flexis