Weidemann Jakob

Les mer om Jakob Weidemann i pressen:
Weidemann like stor som Munch
Weidemann, Jakob
(1923 - 2001)
Jakob Weidemann er død

Jakob Weidemann har prestert det kunststykke ingen skulle trodd var mulig, å få store deler av det norske folk til å bli glad i abstrakte bilder.

Allerede på sin første separatutstilling, i Bergen i 1942, ble 19-åringen Jakob Weidemann genierklært, noe som ville knekket de fleste. Under krigen var han i eksil i Sverige. Her ble han først og fremst på virket av Sven Erixson (X-et), professor ved Konsthogskolan og en av Sveriges ledende monumentalmalere.
På denne tiden ble den kjente norske kunstmesénen Rolf Stenersen oppmerksom på Jakob Weidemann og begynte å kjøpe bilder av ham.

Mot slutten av femtitallet begynte Weidemann å abstrahere den norske skogbunnen. Bildene fra denne perioden ble en sensasjon, og alle de 113 maleriene som ble stilt ut i Kunstnernes Hus i Oslo, ble solgt på rekordtid.
Jakob Weidemann har stilt ut i kjente gallerier i inn- og utland, og flere av hans utstillinger er blitt utsolgt i løpet av minutter. På Ulvings kunstauksjon våren 1993 ble et av hans bilder solgt for ca. 1,4 millioner kroner (inkl. omkostninger), den høyeste pris som er oppnådd for et bilde malt av en nålevende norsk kunstner.

Malt tidlig femtitall

"Fruktplukersen"

Jakob Weidemann har vekslet mellom figurativt og abstrakt formspråk, og etter en fargesprakende periode med blomster bilder på syttitallet er bildene blitt stadig enklere og lysere, og fargene mer vare og skimrende. For, som Weidemann sier, det er det enkle som er det vanskelige. Både i livet og i malerkunsten. Det å få lyset til å leve, og til å komme innenfra både mennesker og bilder.
Inspirasjonen henter Weidemann fra sitt småbruk på Ringsveen ved Lillehammer. Fra Anne, selve søylen i livet hans, fra hundene Anton og Chi Chi, bukken Semon og hans syv søyer, ekornet Garibaldi, duene Adam og Eva, kråka Rocky og rådyrene som beiter på tunet. Og ikke minst fra blomsterengen utenfor de værbitte husene.
Hestehoven som bryter seg vei gjennom isen om våren er for Jakob Weidemann selve symbolet på livet og oppstandelsen.

Informasjon hentet fra boken ”Kunsten og Leve” - Jan Vincents Johannessen`s beskrivelse om JAKOB WEIDEMANN

Utdannelse:

1939 Første kunstneriske utdannelse på kunstskole i Bergen.
1940 Gikk på Kunstskole i Oslo under Axel Revold.

Merkeår:

1942 - Separat utstilling i Paus Knutsens Kunsthandel.
1944 - Flykter til Sverige, en eksplosjonsulykke forandrer hans kunstneriske retning.
Weidemann starter på kunstskolen i Stockholm, og blir influert av Sven Erixson- X'et.
1945 - Picasso er en stor inspirasjonskilde for studentene i Stockholm.
Han ble en forutsetning for nyskapningen i kunsten.
1946 - Weidemann drar nå tilbake til Norge og har sin debut utstilling på Blomqvist Kunsthandel.
Han inntar allerede nå en sentral plass i det norske kunstliv.
Etablerer kontakt med skulptør Robert Jakobsen og maler Richard Mortensen, og disse to har stor innvirkning på Weidemann.
1947 - Utstilling i Galleri Moderne kunst i Oslo.
1948 - Stiller ut på høstutstillingen for første gang.
Sterke paralleller til Picassos kunst og disse er et ledd i søken etter å nå ned til maleriets prinsipper.
1949 - Konkrete, geometrisk- abstrakte strømninger som blomstrer i Paris,
Sverige og Danmark setter spor i Weidemanns arbeider.
1950 - 1960 - Det viktigste tiåret for utviklingen av det abstrakte maleri i Norge.
 Kampen for det abstrakte maleri møter sterk motstand.
1951 - Innkjøpt av Nasjonalgalleriet med et konkret-abstrakt maleri.
1957 - Går nå inn i en periode hvor han drar til Sør - Frankrike og Algerie, og maler sine Mentone malerier.
1959 - Et vendepunkt i Weidemanns maleri skjer nå ved at han maler konkrete studier av den norske naturen.
Han blir spesielt interessert i den norske skogbunnen.
Han manifester seg som en abstrakt maler igjennom disse maleriene.
Inspirasjon får han fra Frankrike og J. Fautier som så tidlig som i
30-årene jobbet med maleriet på denne måten.
1960 - Dekorasjon av Norsk Hydros Administrasjonsbygg.
1963 - Utstilling i Paris på "Galerie Villand og Galaris".
Denne utstillingen blir en av de såkalte abstraktelandskaps kunstens manifestasjoner i Paris.
1965 - Utsmykkningene i Steinkjer kirke.
En av de første abstrakte kirkedekorasjonene her i landet.
Disse arbeidene kan sees som en bakgrunn for hans fornyelse.
Han får nå anledning til å se disse lyriske abstrakte blomstermotiver
i store formater og i et annet materiale, nemlig glassmaleriet.
1968 - Jakob og Anne flytter til Lillehammer og bosetter seg på gården Ringsveen.
1970 - Stiller ut 25 malerier på Henie-Onstad Kunstsenter.
1975 - Retrospektiv utstilling i Henie-Onstad Kunstsenter.
1997 - Ringebu Samlingene åpner sin permanente retrospektive utstilling av Weidemann.
1999 - Stiftelsen Ringsveen etableres.

Solution by DOTS as | Powered by Flexis