Widerberg Frans

Tv intervju med Frans Widerberg
Forteller at han egentlig skulle bli murer.

Radio intervju med Frans Widerberg 
Forteller om sin egen arbeidsform.

Les mer om Frans i pressen: 
Himelsk ørkenreise
Lager verdens største krukke
Briter i kø for norsk kultur
Rekord pris for Widebergs "Per Gynt"

LITEN PRESENTASJON:
I de siste ti år har kunstkritikere hevdet at Widerberg gjentar seg for ofte. Han maler de samme fargene, så vel som figurer. Symbolene hans er av kritikere blitt kalt klisjeèr, og Widerberg selv er mye enig i dette.
"Det er vanskelig og flykte fra det," sier han. "Jeg har blitt det jeg ikke ville bli."
Likevel er det sikkert at Widerberg vil bli stående som et navn i fremtiden. Bildene hans er svært etterspurt i markedet, og det også av vanlige folk, ikke bare spekulanter. Widerbergs modningsår som kunstner faller sammen med brytningen mellom figurativ og non-figurativ kunst som oppstod i etterkrigstiden. For å være tidstypisk søkte han støtte i de litterære, kunstneriske og filosofiske strømninger.
Bl.a øvde Kierkegaard stor innflytelse på Widerberg denne tiden. Hans tidlige arbeider viste både ekspresjonistiske og romantiske trekk. At han etter hvert søkte et  figurativt uttrykk, og dermed brøt med  hovedtrenden i norsk kunst, viste at
Widerberg hele tiden ville skape sin egen mening i sitt arbeid uten å måtte godta normene som var aktuelle.

"Tilsynekomst"

"Vingehest og engel"

Han var i sin kunst opptatt av de eksistensielle spørsmålene.
I sitt arbeid vendte han oppmerksomheten i mot menneskenes situasjon i verden, i tid og rom.
I begynnelsen av 1970-årene finnes romantiske og ekspressive trekk om
hverandre i Widerbergs bilder. De etter hvert kjente sveverne uttrykker
vår lengsel etter en opphevelse av tyngdekraften for å komme til enhet med naturen.
I ”Svever over dyp dal”, (1974), kommer denne lengsel sterkt til uttrykk.
Temaer om vold og menneskets situasjon som fange opptok ham også på denne tiden, som i litografiet ”Flyktende menn”, (1970). Han kritiserte USA`s krigføring i Vietnam, og senere har Widerberg støttet fredsarbeid på forskjellig vis ved å gi trykk til Flyktningerådet, barnesykehjem og konvoibyen.
I løpet av 1970-årene utdyper Widerberg sine temaer i innhold.
Lyset fikk større egenverdi i bildene.  Lyset skulle stå for en energi i hvert enkelt menneske og for et mystisk kraftfelt i naturen.

Han søkte å finne et mest mulig lyssterkt og intenst fargeuttrykk i bildene. Gul, rød og blå ble de bærende fargene. Samtidig fikk fargene en sterkere grad av symbolsk betydning. Han nærmet seg den kabbalistiske fargelære, dvs, at fargene fikk konkret innhold innen et mystisk system. Dette kan sees i ”Dagvognen”, (1979), og ”Vinteren”, (1980). Mot slutten av 1970- og begynnelsen og begynnelsen av 80-tallet malte Widerberg store kosmiske landskap, med himmelkropper av alle slag og mennesker plassert i dette miljø. Dette viste også Widerbergs fascinasjon for det kosmiske.
Bilder som ”Befrierne”, (1976), ”Kometen”,
(1980), og ”Stjernen”, (1982), hører med her.
Widerberg har formulert det kunstneriske  erkjennennelsesaspektet slik:

” Hjernen vet og øyet ser. Jeg vil vite hva jeg ser og se det jeg vet”.

Tekst: Arild Dyrset

"Nattlys"

UTDANNELSE:
Undervisning av Birger Moss Johnsen
SHKS boklinjen
Abeidet hos billedhuggeren Wilhelm Rasmussen
Bergen Kunsthåndverksskole
hospitant under Povl Christensen
Kunstakademiet under Alexander Schultz

Separatutstillinger:
1994 Kunstnerforbundet Oslo
1994 Kunstforeningen Alesund
1993 Northumbria University Gallery Newcastle
1993 Amos Andersons Museum Helsinki
1993 Brighton University Gallery Brighton
1992 Kunsthalle Rostock
1992 Galerie C Arhus
1992 Galerie SCAG København
1992 Barbican Concourse Gallery London
1991 Fondacion Colegio del Rey Madrid
1991 Gulbenkian Foundation Lisboa
1991 Galerie SCAG København
1991 Galleri Brandstrup Moss
1991 IFA Galerie Friedrichstrasse Berlin
1991 Kunstforeningen Olavsfestivalen Trondheim
1991 Ulmer Museum Ulm
1990 Kunstnernes Hus Oslo
1990 Galleri Hanne Trondheim
1990 Foreningen Norske Grafikeres Galleri Oslo
1989 Kunstforeningen Bergen
1988 Galleri JMS Oslo
1987 Hatton Gallery, University Newcastle
1987 Bede Gallery Newcastle
1987 Polytechnic Gallery og University Gallery Festival of Brighton
1987 Saga Scandinavian Art Gallery London
1987 Morley Gallery London.
1987 Nordens Hus Reykjavik
1987 Kunstforeningen Filmfestivalen Haugesund
1987 Arts Council Gallery Belfast
1986 Kunstnerforbundet Oslo
1986 National Gallery of Modern Art Edinburg
1985 Galleri K, Oslo
1984 Konstnårshuset, Stockholm
1983 Kunstner forbundet
1983 Rotterdam Art Foundation, Rotterdam
1982 Galleri JMS, Oslo
1981 Galleri K, Oslo
1981 Galleri Olga S, Sthm.
1981 Festspillene i Nord-Norge, Harstad
1981 Kunstnernes Hus
1980 Bergens Kunstforening
1980 Kunstner forbundet
1980 RG vandreutst
1979 Sveaborg, Helsinki
1979 Galleri Tanum, Oslo
1978 Biennalen i Venezia
1978 Vist Galleri F 15 Moss
1978 Nord Jyllands Kunstmus. Ålborg,
1978 Moderna Mus. Sthm.
1978 Sveaborg, Helsinki
1977 Festspillene i Bergen, Bergens Kunstforening
1977 Galleri Olga S, Sthm.
1977 Galleri K, Oslo
1975 Kunstner forbundet
1974 Nasjonal Galleriet
1974 Galleri Buttekvern, Brumunddal
1972 Kunstner forbundet
1969 Kunstner forbundet
1968 Kunstner forbundet
1966 Holst Halvorsen
1966 Festspillene i Nord-Norge, Harstad
1965 Holst Halvorsen
1963 UKS

Kollektivutstillinger:
1984 Ekspressionister, Skånes Konstfórening
1982 Nordisk grafikk, Gall. F 15, Moss
1981 Norsk billed, Taidihalli, Helsinki
1981 Heute Norwegen heute, Kiel og Darmstadt
1980 Decemberistene, Den Fries utst., Kbh.
1977 Galleri Dobloug, Oslo
1976 Norskt idag, Håsselby slott, Sthm.
1976 Norskt 70 talls ten- ' denser, Kulturhuset, Sthm.
1976 Unge profiler, Kunstnernes Hus
1975 7. International de la Peinture, Cagnes-sur-Mer
1974 Norwegian Contemporary Painting, Birmingham
1974 Norwegische Malerei der Gegenwart, Kiel
1974 Høstutstillingen
1974 Tendenser i norsk ekspresjonisme etter Munch, ~ Gall F 15, Moss
1972 RG vandreutstilling
1972 Vandreutstilling USA
1972 Høstutstillingen
1971 Galleri F 15, Moss
1971 Tromsø Museum
1971 Grenseland, Oslo Kunstforening
1970 Vandreutstilling USA
1970 Romantikk, Oslo Kunstforening
1970 Dette betyr noe i Norge, vandreutstilling Sverige, Danmark
1969 Nordisk kunst, NKF, Kbh.
1969 Norsk kunst, Sovjetunionen
1969 Statens Kunstakademi 60 år, NG
1967 biennalene i Rostock og Ljubljana
1967 Høstutstillingen
1967 UKS
1966 Vandreutstilling, Vest-Tyskland
1966 UKS Vårutstilling
1965 unge från Norge, Góteborgs Konsthall
1965 5. International Contemporary Art Exhibition, India
1965 14 unge, Stavanger Kunstforening
1965 14 unge, Kunstnernes Hus
1964 Sekskanten, Bergens Kunstforbundet
1964 Høstutstillingen
1964 (samme gruppe); juniutst., Kunstner forbundet
1964 biennalene i Rostock og Ljubljana
1963 Høstutstillingen
1963 Nord-norske kunstutstilling
1963 UKS Vårutstilling
1963 Holst Halvorsen (sammen med Eilif Amundsen,
Niclas Gulbrandsen, Finn Schmidt Melbye,
Svein Strand og Johannes Vinjum)

INNKJØPT/REPRESENTRERT:
Haukeland Sykehus, Bergen
Universitetet i Oslo
Volsdalen Kirke, Ålesund
Nasjonalgalleriet
Bergen Billedgalleri
Haugesund Billedgalleri
Malmö Museum
Gøteborgs Konstmuseum
Riksgalleriet
Norsk Kulturråd
Oslo Kommunes Kunstsamlinger
Kunst på Arbeidsplassen
Bryne og Seljord Kunstforeninger
Norges Bank
Statoil kunstsamling

STIPENDIER, REISER OG UTENLANDSOPPHOLD:
1971 lengre opphold i Italia
senere også bosatt der en del av året
reiser til en rekke europeiske land
1968 Statens 3-årige arbeidsstipend
1967 Conrad Mohrs legat
1964 3%-fondets stipend
1962 Hans og Helga Reusch legat
1960 Thomas Fearnleys Minnestipend. II
1957 Hans Ødegaards legat
1957 Studiereise til Italia

Solution by DOTS as | Powered by Flexis