Gunnar S. Gundersen

Ledende innen den abstrakte kunsten.

Gunnar S. Gundersen (1921 – 1983) blir av kunsthistorikerne gjerne plassert blant konstruktivistene. Selv tok han avstand fra dette, da han definerte konstruktivisme som bilder hvor enkelte små elementer ble gjentatt et større antall ganger. Da han valgte det modernistiske formspråk på slutten av 1940-tallet, markerte han seg raskt som en av de ledende innen det abstrakte maleri.

På 60-tallet og fram til hans død i 1983 fikk bildene det formuttrykk som Gunnar S. Gundersen er kjent for. Mange av hans bilder ble utført både i maleri og grafikk, eller maleriet dannet utgangspunkt for det grafiske arbeidet.

Solution by DOTS as | Powered by Flexis