Joseph Grimeland

Han skapte kunsten som preger vår hverdag.

Joseph Grimeland, billedhogger og skulptør, var elsket av publikum og kritisert av modernistene. Han hadde en dyptfølt respekt og kjærlighet til de klassiske kunstidealer. Som person holdt han en lav profil, men hans verk står sterkt innenfor norsk skulptur gjennom det 20. århundre. Han døde i 2002, 87 år gammel.

Joseph Grimeland er kunstneren bak "Sjø og land", relieffet over inngangspartiet på Oslo Rådhus og "Oslopiken" (samme sted). Selv om han har ført en relativt anonym tilværelse, er han blant dem som kanskje sterkest har påvirket oss ved i så stor grad å ha skapt de kunstneriske "kjennemerkene" som til daglig omgir oss og som er en etablert del av "det norske landsskap".

"Hele hans vesen var empatisk. Intimsfæren i et portrett var alltid til stede. 
Som menneske var han trofast. Kroppslig var han stor og kraftig. 
Og han luktet godt. Veldig godt. Det kom en varme fra ham som var uutgrunnelig. 
Han hadde få fordommer. Jeg var ofte redd kunstnere. Sa jeg noe galt? Var jeg for begeistret? Joseph var fri."

- Odd Nerdrum

Solution by DOTS as | Powered by Flexis