Frans Widerberg

”Skomakeren som har blitt ved sin lest”

Frantz Gustav Widerberg er av mange regnet som en av Norges fremste malere og grafikere. I de siste ti år har. Han maler de samme fargene, så vel som figurer. Symbolene hans er av kritikere blitt kalt klisjeèr, og Widerberg selv er mye enig i dette. "Det er vanskelig og flykte fra det," sier han. "Jeg har blitt det jeg ikke ville bli." Likevel er det sikkert at Frans Widerberg vil bli stående som et navn i fremtiden. Bildene hans er svært etterspurt i markedet, og det også av vanlige folk, ikke bare spekulanter.

Widerbergs modningsår som kunstner faller sammen med brytningen mellom figurativ og non-figurativ kunst som oppstod i etterkrigstiden. For å være tidstypisk søkte han støtte i de litterære, kunstneriske og filosofiske strømninger. Blant annet øvde Kierkegaard stor innflytelse på Widerberg denne tiden. Hans tidlige arbeider viste både ekspresjonistiske og romantiske trekk. At han etter hvert søkte et figurativt uttrykk, og dermed brøt med hovedtrenden i norsk kunst, viste at Frans Widerberg hele tiden ville skape sin egen mening i sitt arbeid uten å måtte godta normene som var aktuelle.

Han var i sin kunst opptatt av de eksistensielle spørsmålene. I sitt arbeid vendte han oppmerksomheten mot menneskenes situasjon i verden, i tid og rom.

Les mer

Kjøp bilder fra Frand Widerberg her

Solution by DOTS as | Powered by Flexis